Prosjektet består av 255 leiligheter fordelt på fem lamellblokker. Boligblokkene har adkomster med plasser, sykkelboder, singel, tråkkheller og beplantning.

Beboere i townhouse-leiligheter i har utgang til private hager, innenfor en pergola av murskiver og trespiler med klatreplanter.
Mellom blokkene er det etablert et felles parkanlegg. Kontraster mellom ulike vokseformer; frodige vekster og stramme hekker skaper spennende rom, mens stier med plassdannelser inviterer til en vandring gjennom parkanlegget. Midt i uteanlegget ligger en større, felles oppholdsplass med vannarrangement, sitteamfi og store trær. Sentralt i anlegget er det etablert et tverrgående grøntdrag med et kultivert naturpreg. En slynget sti av plasstøpt betong leder gjennom draget. Materialbruk er plasstøpt betong, skifer, elvesingel, grus, beisede trematerialer og stål. Utearealet er i hovedsak anlagt på dekke over parkeringskjeller. Prosjektet var nominert til Statens Byggeskikkpris i 2004.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Oppdragsgiver: OBOS AS

Byggeår: 2003 - 2004

Kostnad inkl. MVA: Ca 10 - 15 mill. kr

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Sandefjord

Entreprenør: PEAB AS

Anleggsgartner: Oslo Vei AS

Gullik Gulliksen AS, Sandefjord

  • marienlystpark02
  • marienlystpark03

Liknende prosjekter