Nordre Jarlsberg Brygge er i ferd med å utvikle seg til det nye tyngdepunktet i Sande, med et nytt boområde helt i sjøkanten. De overordna planene for området er ambisiøse, og inneholder boliger, skoler, barnehage, serveringssteder og hotell, i tillegg til offentlig tilgjengelige uterom.

De to første byggetrinnene, Utsikten, inneholder leilighetsbygg med høy utnyttelsesgrad.  Utendørsarealene omfatter både private og offentlige oppholdsrom, med lekeplasser, gangveier, atkomster og bryggeanlegg.  Det er lagt vekt på høy materialkvalitet, med rød røykengranitt i alle kanter. Sentralt i anlegget er et vannarrangement, som løper med selvfall fra uttakspunktet, ned flere fosser og gjennom ulike basseng med terskler. Anlegget er universelt utformet.


Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Sande i Vestfold

Oppdragsgiver: Nordre Jarlsberg Brygge AS

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2010-2013

Areal/størrelse: 6700 m2

Kostnad inkl. MVA: 19 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Håkon Kristiansen, Finn Bratteng

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Helge Norberg, landskapsarkitekt MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kathrine Strøm MNLA, Gunnar Fjogstad Hansen og Mona Stangjordet Hansen, begge landskapsingeniører.

Rådgivere/konsulenter: ProPlan AS

Entreprenør: Isachsen Entreprenør AS, OBAS Entreprenør

Anleggsgartner: Steen & Lund AS, Eiker Grøntmiljø AS

Underleverandører: Fontene-Teknikk AS v/Tommy Holth

Arkitekt: RIFT AS, Rune Tobiassen AS

Samarbeidspartnere: Forprosjekt: Børje Karlsson, landskapsarkitekt MNLA

COWI AS, Oslo

  • pri2_Nordre Jarlsberg brygge
  • pri3_Nordre Jarlsberg brygge
  • pri4_Nordre Jarlsberg brygge
  • pri5_Nordre Jarlsberg brygge

Liknende prosjekter