Røyken kommune ønsket å utvikle og bygge et senter for svømmehall og helseaktiviterer. Rambøll har hatt ansvar for skisse- og forprosjekt, konkurransegrunnlag og kontrahering, samt detaljprosjektering for alle fag.

Anlegget består av et komplett svømmeanlegg inkl. treningssenter, helsebygg og uteanlegg. Selve svømmehallen har et basseng på 25 x 12,5 meter, et eget stupebasseng for 5 meters stupetårn, barnebasseng, to opplæringsbassenger, badstue, utvendig boblebad med kaldkulp, garderober og kafeteria. Anlegget består også av et komplett helsebygg med areal til lege, fysioterapeut og kiropraktor. Bygget samler alle enkeltfunksjoner for badeanlegg, helsebygg og treningssenter i ett enkelt og samlet uttrykk, med en sterk og klar identitet.  

LOD med blå-grønne uteareal
Landskapsplanen sikrer god, universell tilgjengelighet og inviterer til lek og aktivitet. Uteanlegget består av bl.a. adkomst og parkeringsarealer, offentlig gang-/sykkelvei, en egen velværedel, en lek- og aktivitetsplass, samt et offentlig tilgjengelig parkområde rundt svømmehallen. Parkdelen har en enkel, stilren utforming og består i hovedsak av gressarealer, rabatter med prydgress, prydbusker og grupper og rekker med trær, i kontrast til øvrige flater – som de lys grå granittdekkene. Vårblomstrende løk settes ut i parkdelen som grenser mot adkomstveien. Leke- og aktivitetsplassen inneholder ulike skulpturelle lekeapparater, på et plass-støpt fallunderlag i fire nyanser av blått. Lokal overvannshåndtering (LOD) var et viktig mål i prosjektet. Dette er oppnådd med bevisst bruk av grønne flater, og ved at ny parkeringsplass og deler av adkomstarealet er anlagt med permeable dekker. Håndtering av overvann og fordrøyning på tomta medførte også en utstrakt terrengforming, samt prosjektering av regnbed.

Belysning
Det er lagt stor vekt på belysning i anlegget. I uteanlegget er det generell, funksjonell belysning av gangsoner og oppholdsareal. Ved adkomst møtes de besøkende av to lysinstallasjoner plassert ved aktivitetsplassen. Denne delen av anlegget inviterer til opphold. Ved bruk av Gobo-projeksjon skapes mønster av vann i ulike former, – vann som sildrer, isflak som driver og ringer i et stille tjern.

 

Røykenbadet consists of 
a complete Aquatic center, including a fitness center, 
a health center and outdoor facilities. The landscape design ensures universal accessibility and encourages play and activity. Stormwater management has been an important issue, which was solved by using permeable paving, terrain formations and raingardens.

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Røyken, Buskerud

Oppdragsgiver: Røyken kommune

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2015–2017

Areal/størrelse: 19,7 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 300 mill. kr (prosjektkostnad)

Prosjektansvarlig: REAS – Røyken kommune

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Drammen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Hanne M. Sørsdal og fra 2015: Sylvia Piamonte Samuelsen MNLA 

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Malin Hjerpaasen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll: ARK, LARK, RIV, RIE, RIB, RIBr, BYFY, GEO, VA, PGL, AKU og RIELYS

Entreprenør: NCC

Anleggsgartner: Isachsen Entreprenør AS

Arkitekt: Nuno arkitekter og Rambøll RNO arkitekter

Annet: Fotograf: Halvor Gudim og Rambøll, Drammen

Henning Larsen, Drammen

  • Roykenbadet_6
  • Roykenbadet_4
  • Roykenbadet_3
  • Røykenbadet_2_Fotograf-Halvor-Gudim
  • Røykenbadet_5_Fotograf-Halvor-Gudim

Liknende prosjekter