Storøya grendesenter ligger på den tidligere flystripa vest på Fornebu. Grendesenteret innholder barnehage, barneskole, SFO, arbeidstreningssenter, flerbrukshall, bordtennishall, familiesenter, bibliotek og kafé.

Utearealene er varierte og inneholder blant annet flere lekeområder og oppholdsområder, et stort amfi med en liten scene, bålplasser, gapahuk, plantekasser og drivhus. Det er også lagt til rette for to fotballbaner, 100-meters løpebaner, skatebane og flere andre idrettsaktiviteter. Viktige forutsetninger i prosjektet har vært natur og miljø og universell utforming. Materialvalg og plantevalg er gjort med særlig tanke på dette. Overvannet fra tomta fordrøyes via et underjordisk fordrøyningsmagasin, og planter er valgt med utgangspunkt i stedegent plantemateriale.

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Fornebu, Bærum kommune

Oppdragsgiver: HENT AS/Bærum kommune

Byggeår: 2009

Prosjektperiode: 2006-2009

Areal/størrelse: 40 daa

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Rambøll, Trondheim

Rådgivere/konsulenter: Rambøll

Entreprenør: HENT AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Kunstner: Thomas Nordström og Annika Oskarsson

Arkitekt: Kvadrat arkitektkontor AS

Henning Larsen, Trondheim

  • storoyagrendesenter-2
  • storoyagrendesenter-3
  • storoyagrendesenter-4
  • storoyagrendesenter-5
  • storoyagrendesenter-6

Liknende prosjekter