Strandpromenaden er et boligprosjekt i Kristiansand, nord for Nupenparken. Bebyggelsen består av 96 leiligheter fordelt på 4 bygninger. Prosjektet omfatter interne gangveier, private hager, lek og felles oppholdsarealer for beboerne.

Intensjonen var å skape frodige oppholdsarealer mellom de høye bygningskroppene og samtidig opprettholde kontakten med sjøen i syd. Det var en utfordring da utomhusarealene i hovedsak ligger på betongdekker over parkeringskjelleren.
I forlengelsen av hovedadkomsten ligger et langstrakt vannspeil som knytter kontakt til sjøen. Vannspeilet ligget i det sentrale fellesrommet med et dekke av skifer, avgrenset inn mot bygningskroppene av smale singelslisser. Klatre- og slyngplanter på stålwire danner kontraster på de lyse teglveggene. Murer, trapper og ramper er utført i naturstein. Inntil gangaksene mellom bygningene ligger private småhager med individuell karakter i form av variert bruk av singelfelt, tråkkheller, tredekker og vegetasjon. Vegetasjonen er plantet i rustfrie stålkasser. Prosjektet ble innstilt til Statens Byggeskikkpris i 2004.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Oppdragsgiver: Rasmussengruppen AS

Byggeår: 2004

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Sandefjord

Anleggsgartner: Randesund planteskole

Arkitekt: Kari Nissen Brodtkorb AS

Gullik Gulliksen AS, Sandefjord

  • strandpromenaden-krsand2
  • strandpromenaden-krsand3
  • strandpromenaden-krsand4

Liknende prosjekter