Forslag vant 1. premie i Nordic Builts konkurranse om bærekraftig rehabilitering av Posthuset i Oslo.

Et tverrfaglig sammensatt team har laget et konkurranseforslag basert på 10 prinsipper, blant annet:

  • Oppnår nullutslipp gjennom livssyklusen
  • Bra for mennesker, miljø og økonomi
  • Blander byen og naturens kvaliteter

Med naturhermende vegetasjon på tak, fasader, i atrier, plantekasser og på bakken kan bygget bli det i Norge med høyest biomangfold, på samme måte som Oslo kommune er den kommunen i Norge med høyest biomangfold.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Oslo sentrum

Oppdragsgiver: Entra AS /Nordic Built

Prosjektperiode: 2013

Areal/størrelse: 3,5 daa

Prosjektansvarlig: schmidt hammer lassen architects v/ Jette Birkeskov Mogensen

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kathrine Strøm MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kathrine Strøm MNLA

Arkitekt: schmidt hammer lassen architects og LOOP architects

Samarbeidspartnere: Transsolar Energietechnik GmbH og Vugge til Vugge Danmark.

Priser i konkurranser: Vinner av The Nordic Built Challenge i Norge, Competing for a moreSustainable built Environment

COWI AS, Oslo

  • Urban_mountain_pri2

Liknende prosjekter