Parken er bygget opp med klare overordnede strukturer, der parkveier og treplantinger rammer inn parkens ulike soner. Flatene benyttes til urbane aktiviter med sport og lek. Ravineskråningen formes til en grønn landskapspark med bekk, stier og amfi i terrenget.

Området i nord utvikles til en vakker møteplass med vannspeil, amfi, paviljong og plassgulv inspirert av ornamentikk fra ulike verdensdeler. Parkplanen er fleksibel - den legger til rette for utvikling av parken i etapper, og de enkelte delområdene kan utføres med ulikt ambisjonsnivå. Det har vært utstrakt bruk av lokal medvirkning i prosjektet. Prosjektet inngår i Oslo kommunes satsing på Groruddalen.

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Oslo kommune, Groruddalen. Gransdalen på Furuset/ved Furuset senter

Oppdragsgiver: Oslo kommune, bydel Alna

Prosjektperiode: 2009

Areal/størrelse: 75 daa

Kostnad inkl. MVA: 41 mill. kr. (antatt byggekostnad)

Prosjektansvarlig: Oslo kommune, bydel Alna v/Halvor Voldstad

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS

Arkitekt: Ly arkitekter as v/Siv.ark. Hanne Pettersen Bergan

Prosjekttype: Forprosjekt

Finansieringskilde/sponsor: Groruddalssatsingen (samarbeids-prosjekt mellom Staten og Oslo kommune)

Landskapsfabrikken AS

Liknende prosjekter