Høring KMD: Kart- og planforskriften (frist 20.03.17)

Foto: Skjermbilde 2020-02-04 kl. 11.02.37

Veileder til forskriften  

2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på offentlig høring nytt forslag til kart- og planforskrift. 

Høringsbrev, nytt forslag (29 sider), adresseliste

Ønsker du å delta i arbeidet med NLAs høringsuttalelse, send epost til NLA v/ marit.hovi@landskapsarkitektur.no