Kandidater til Vannprisen 2019, frist 31.12

Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats i forbindelse med bevaring og forbedring av vårt vannmiljø. Norsk Vannforening søker nå kandidater til Vannprisen 2019, frist for nominering er 31.12.2018
Foto: Norsk vannforening vannforeningen.no
Vannprisen er stiftet av RIF-firmaene i faggruppe Vann- og Miljøteknikk og Norsk vannforening. Prisen er er en anerkjennelse for spesiell innsats i forbindelse med bevaring og forbedring av vårt vannmiljø. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.

Kjenner du til noen som fortjener prisen? Den kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner. 

Se tidligere vinnere og les mer om Vannprisen på Norsk vannforening på vannforeningen.no

Forslag til kandidat sendes skriftlig innen 31.12.2018 med følgende innhold:

- Navn på kandidat
- Presentasjon av kandidaten
- Begrunnelse

Forslag sendes til post@vannforeningen.no