Innovasjonsprisen 2020 til Paraply Plan

Paraply Plan & Landskap foreslår å revitalisere Norges minste kommune ved hjelp av havsalat, tare, kamskjell og et besøkssenter.
Foto: Sverre Chr. Jarild. Live Smelvær Høgelid og Åsa Haaland i Paraply Plan & Landskap ble hyllet av Kommunal- og moderniseringsministeren under Nordic Edge Expo 2020. unge-bergensere-med-groenn-innovasjonsseier-i-utsira-1024x683

Det lille firmaet vant nylig Innovasjonskonkurransen for smart og bærekraftig stedsutvikling som ble delt ut under Nordic Edge Expo 2020, i sterk konkurranse med etablerte nasjonale aktører. Innovasjonsprosjektet «Siramat» legger opp til en helhetlig næringsutvikling i Utsira, tuftet på havsalat, tare og kamskjell.

Formålet med konkurransen er å vise hvordan «Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn» kan omsettes til konkrete prosjekter som fremmer innovasjon, samarbeid og verdiskaping. Kommuner og fylkeskommuner ble invitert til å melde inn sine utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling. 19 kommuner meldte sin interesse, og en fagtung jury valgte til slutt ut Krødsherad og Utsira.

Næringslivsaktører over hele landet ble så oppfordret til å sende inn løsningsforslag på de to kommunenes utfordringer. Totalt sett har 20 teams jobbet frem innovative og tverrfaglige løsninger. DogA har vært sekretariat for prisen

Flere arbeidsplasser på øya
Ute i Nordsjøen, nesten to mil vest for Haugesund, ligger Utsira, landets minste kommune målt i innbyggertall. I likhet med mange andre småsteder er Utsira truet av fraflytting. Øya trenger flere arbeidsplasser og mer lokal verdiskaping. Som svar på denne utfordringen har bergensbaserte Paraply Plan & Landskap satt sammen et tverrfaglig team bestående av blant annet arealplanleggere, landskapsarkitekter, marinbiologer og naturforvaltere.

Sammen har de utformet prosjektet Siramat, som skal gi ny vind i seilene til den lille øykommunen. – Vi har brukt mye tid på å snakke med politikere, kommuneansatte og innbyggere i Utsira. Det som gikk igjen er et behov for arbeidsplasser som ikke krever høy grad av spesialisering, og som passer til Utsiras identitet, forklarer by- og regionplanlegger Åsa Haaland i Paraply Plan & Landskap.

Hun har utformet bidraget sammen med sin kollega, landskapsarkitekt MNLA Live Smelvær Høgelid, og en rekke forskjellige teammedlemmer og samarbeidspartnere. Begge er født og oppvokst i Bergen.

Klimavennlig oppdrett
Kjerneideen i konkurransebidraget Siramat er å legge til rette for klimavennlig og fremtidsrettet oppdrett av sjømat i Utsira. Rent konkret foreslår prosjektet at det satses på kamskjell, tare og havsalat, arter som krever begrensede investeringer i produksjonsmidler og som regnes som svært bærekraftige sammenlignet med mange andre arter.

Et eget besøkssenter ved foredlingsanlegget skal gjøre produksjon til attraksjon og være med på å øke turismen til øya. – Det var kjekt å jobbe med Utsira fordi de ønsker nye arbeidsplasser og er åpne for forslag til hvordan de kan få til dette. Som et relativt nyoppstartet kontor betyr det mye for oss å gå til topps i denne konkurransen, sier Smelvær Høgelid.

De to bergenserne tror de fikk prisen fordi de presenterte et konkret forslag og utviste et sterkt ønske om å realisere planene sine. Nå håper de at det innovative og bærekraftige prosjektet deres blir videreført. – For å få realisert prosjektet, er det viktig at det tverrfaglige teamet får dratt det sammen helt i mål. Det tette samarbeidet vårt fungerer svært godt, og er en viktig grunn til at vi kunne levere et såpass sterkt konkurransebidrag, sier Smelvær Høgelid.

Kilde: Radio Haugaland 23.9.2020
Dogas nettside om innovasjonsprisen
og oppslag om prisutdelingen