Landskab 8-2020, ute 10. desember

Mer enn #baredanmark - temanummer om dansk natur og om å reise og feriere i Danmark.
Foto: Rubjerg Knude fra serien Land, 2014. Christina Capetillo Landskabssnas_#8

«Helse- og klimahensyn vil påvirke hvordan vi reiser i framtida. Likeledes vil vårt endrede syn på naturen vil kreve nye strategier både for hvordan vi bevarer naturen og åpner opp landskapet for nye brukere. Fordi vi gjorde det annerledes i år - både Landskabs redaksjonskomite og flertallet av danskene. Vi valgte å reise i Danmark i stedet for i utlandet.

Redaksjonskomiteen skulle vært på biltur til det transformerte råstofflandskapet i Sørøst-Tyskland. I stedet tok vi bussen rundt Jylland. 66% av danskene tilbrakte ferien i Danmark i sommer, i 2019 var den 20%. Ifølge VisitDenmark ble utendørsopplevelser og aktiviteter prioritert høyere enn by- og innendørsaktiviteter. Danskene ønsket å være nærmere naturen i større grad enn før og være sammen i skogen, på stranden og ved kysten.»

Starten på Christina Capetillos lederartikkel.

Les hele lederen og innholdsregister Landskab 8-2020
Årgang 101

Abonnement kan bestilles på subscription@arkitektforeningen.dk