Adriaan Geuze er vinner av Sir Geoffrey Jellicoe Award 2022

President i IFLA James Hayter annonserte vinneren av årets Sir Geoffrey Jellicoe Award under en prisseremoni på IFLAs 58. verdenskongress i Gwangju, Korea, 31.08.

Foto: IFLA Prisvinneren 2022

Om Adriaan Geuze

Juryen var ens om at «Adriaan Geuze er en av de mest betydningsfulle landskapsarkitekter i verden i dag». Videre: «Gjennom det brede spekteret av bygde prosjekter verden over, har firmaets arbeider oppnådd en balanse mellom konsept og praksis som har endret forholdet mellom byer, natur og mennesker, og transformert forholdet mellom byliv og urban økologi på en kreativ måte. Adriaan Geuzes enestående bidrag til å fremme profesjonen i konseptuelle og praktiske henseender, representerer IFLAs verdier på ypperligste vis.

Adriaan Geuze er grunnlegger og direktør for West 8, som fokuserer på landskapsarkitektur, urban design og infrastrukturprosjekter. Under Geuzes ledelse har West 8 fullført mer enn to hundre prosjekter, i over seksti land og over fire kontinenter. Det har skapt innovative designløsninger basert på en kritisk tilnærming til landskapsarkitektur, planlegging og innovasjon i det offentlige, og har inspirert mange designere fra ulike disipliner.»

Geuze er utdannet landskapsarkitekt fra Universitetet i Wageningen. Han er æresmedlem i NVTL, den nederlandske landskapsarkitekturforeningen, han er internasjonalt medlem i ASLA - American Society of Landscape Architects og  ordinært medlem i OALA – Ontario Association of Landscape Architects. 

Designfilosofien

«Filosofien til West 8 er dypt forankret i en systemisk tilnærming til biovitenskapene framfor narrativet ingeniør møter poet. Denne tilnærmingen lar West 8 koble funksjon, ingeniørkunst, bærekraft, symbolikk og uttrykk, med  massekulturens sårbarhet og eufori. Landskap, infrastruktur, natur og historisk arv smelter sammen for å danne vitale bestanddeler i byene våre. Gjennom West 8s virke har analysen av de usynlige systemene – økologi, infrastruktur, vann- og jordforhold, byggeprogrammer og mennesker – gjort det mulig for formgivningen å være i forkant når det gjelder bærekraft, økologisk følsomhet og robusthet. Formgivningen ånder tidløshet, lokal kultur og ønsket om å ta plass, leke og utforske. Offentlige rom, som har blitt et dominerende felt for faget landskapsarkitektur, krever i dag en proaktiv holdning når det gjelder å konstruere softscape og skygge mot hardscape; å beskytte offentligheten og frirommene mot kommersialisering; å motvirke motoriserte gatebilder og heller kjempe for fotgjengervennlige byer, - og framfor alt skape et inkluderende og innbydende miljø der alle brukergrupper kan delta.»

Les mer om årets prisvinner her eller her

To eksempler

Om prisen

Sir Geoffrey Jellicoe Award ble lansert i 2004 og er IFLAs høyeste utmerkelse til en landskapsarkitekt. Prisen er en anerkjennelse for "lifelong achievement" til en utøver som gjennom sine prestasjoner og bidrag har hatt en unik og varig innvirkning på samfunn, miljø og fremming av faget. Fra 2011 blir prisen gitt ut årlig. Sir Geoffrey Jellicoe Award er oppkalt etter IFLAs grunnlegger og første president.  
Juryen består av en landskapsarkitekt fra hver av de fem IFLA regionene, i tillegg til generalsekretæren i ISOCARP (International Society of City and Regional Planners).

Tidligere prisvinnere
2009 Bernard Lassus (Frankrike)
2011 Cornelia Hahn Oberlander (Canada)
2012 Mihály Möcsényi (Ungarn)
2013 Gonçalo Ribeiro Telles (Portugal)
2014 Sun Xiao Xiang (Kina)
2015 Mario Schjetnan (Mexico)
2016 Peter Latz (Tyskland)
2017 Dirk Sijmons (Nederland)
2018 Anne Whiston Spirn (USA) utdelt i Oslo 2019
2019 Kathryn Gustafson (USA) utdelt i Oslo 2019
2020 Kongjian Yu (Kina)
2021 Jala Makhzoumi (Libanon)

SGJA