Dialogmøter Grønne tak og fasader

13.09.2022 | MV

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet Oslo kommunes strategi for grønne tak og fasader og arrangerer dialogmøter for å få innspill til handlingsplan, velg dato 26., 28., eller 29.09.

Foto: M. Vestli - Nasjonalbiblioteket IMG_0710

Ønsker innspill til handlingsplanen

Plan- og bygningsetaten skal i neste omgang utarbeide forslag til en handlingsplan og vil gjerne komme i dialog med flest mulig som kan tenkes å bli berørt, engasjert og aktivisert av tiltakene i handlingsplanen.  

PBE arrangerer tre digitale dialogmøter siste uken i september. Møtene har samme form og innhold. Man kan da velge mellom følgende møtetidspunkter: 
Mandag 26.09. kl 13:00-14:50 Påmelding
Onsdag 28.09. kl 09:00-10:50 Påmelding
Torsdag 29.09. kl 09:00-10:50 Påmelding

PBE vil fortelle kort om strategien for grønne tak og fasader og handlingsplanarbeidet. Det kom mange gode innspill til mulige tiltak ved høring av strategien tidlig i 2021. PBE har tatt utgangspunkt i disse forslagene og ønsker en tilbakemelding på om man på rett spor – og om det er andre tiltak som bør vurderes. En liste over tiltak vil bli sendt ut en uke i forkant av møtene.

Om Strategien for grønne tak og fasader

Strategien skal tilrettelegge for flere grønne tak og fasader i Oslo. Dette vil følge opp FNs bærekraftsmål og kommuneplanens mål om at byen skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. I tillegg kan det stimulere til å skape nye attraktive møteplasser og kombinere vegetasjon og lokal energiproduksjon.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune er opptatt av både små og store grønne tiltak på tak, fasader og andre egnede bygningsanlegg. Summen av mange små tiltak vil også kunne ha stor verdi for byen.
Strategi for grønne tak og fasader (PDF)
Faglig grunnlag for strategien (PDF)

Hva er grønne tak og fasader?

Grønne tak omfatter både tynne og tykke vekstlag for variert beplantning og frodighet. Blågrønne tak er tak som har en særlig evne til å håndtere overvann.

Grønne fasader kan komme i ulike varianter. Vegetasjonen kan kle veggen fra vekstlag på bakken, fra tak eller ved bruk av modulsystemer. Frittstående vegger og andre tilnærmet vertikale bygningsanlegg, som støyskjermer og støttemurer, er flater som kan egne seg for vegetasjon.