Ola Bettum og Anne-Karine Halvorsen Thorén er æresmedlemmer i NLA

Ola Bettum og Anne-Karine Halvorsen Thorén takket begge ja til æresmedlemskap i etterkant av at de ble innstilt til det i koronaåret 2020. Nå har de omsider fått diplomene.

Foto: Kine Halvorsen Thorén og Ola Bettum, foto Line Oma IMG_1263

Ble æresmedlemmer ­i koronaåret 2020

NLA for tiden ti æresmedlemmer, som står navngitt på landskapsarkitektur.no. Styret i NLA foreslår personer til æresmedlemskap, forslaget vedtas på årsmøtet og deretter inviteres de foreslåtte personene til æresmedlemskapet.

To av de nyeste æresmedlemmene Ola Bettum og Anne-Karine Halvorsen Thorén var sak på årsmøtet i 2020. Omstendighetene har ikke tillatt overrekkelse av plakettene før nylig, da Line Oma inviterte på lunsj i Litteraturhuset.

Ola Bettum
Ola Bettum. Foto: InBy


Ola Bettum – professor emeritus ved NMBU Institutt for landskapsarkitektur, er en nestor i faget med lang CV, både med praksis og innen akademia. Han var også en periode ansatt i Miljøverndepartementet.

Bettum er også vår fremste landskapsarkitekturkritiker, og det vil bli et savn for akademia når han går av med pensjon. Han skriver også gode artikler og spør om det alle lurer på, som «Hvor ble det av parksjefen?», «Hvem har egentlig administrative ansvaret for parkene og bytrærne i våre voksende byer?»

kine_h._thoren_-_copy 
K. Halvorsen Thorén. Foto: NMBU


Kine Halvorsen Thorén – professor emerita ved NMBU Institutt for landskapsarkitektur, har vært lærer for de fleste som er utdannet på Ås de siste 30 år. Hun har både drevet egen praksis og jobbet i offentlige etater.

Thorén har publisert og publiserer fortsatt mye og når bredt ut via aviser, tidsskrifter, forskning.no og har gjort en sterk innsats når det gjelder å synliggjøre faget. Hun har har i de senere årene hatt spesiell fokus på barns utearealer.