Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Sweco Norge AS, region Telemark
 • Vekanvegen 10, 3840 Seljord/
 • Storgata 136 3915 Porsgrunn
 • Postadresse: Box 120, 3890 Seljord e-post: seljord@sweco.no
 • http://www.sweco.no
 • 35 06 44 44/41 69 02 12
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Visualisering Historiske anlegg Kirkegårder, gravplasser Skjøtselsplaner
Kontakt:
 • Alexander Stettin (MNLA)
 • alexander.stettin@sweco.no
 • 416 90 212
 • Tora Johanna Dommen Grøstad
 • tora.grostad@sweco.no
 • 971 27 290