Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Multiconsult Region Sør, Kristiansand
 • Fjellgata 6
 • 4612 Kristiansand kristiansand@multiconsult.no
 • http://www.multiconsult.no
 • 37 40 20 00/90066989
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Visualisering Gårdsrom Friluftsområder, turveier, strandsoner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger By og tettstedsutvikling Hageplanlegging Lokal overvannsdisponering Historiske anlegg
Kontakt:
 • Roar Sløgedal
 • roar.slogedal@multiconsult.no
 • 481 20 449
 • Espen Eek
 • espen.eek@multiconsult.no
 • 95 13 22 34