Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • ATSITE
 • Filipstadveien 5
 • 0250 OSLO
 • http://www.atsite.no/
 • 92 04 02 68
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Næringsområder Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Anne Truelsen Schultz (MNLA)
 • anne@atsite.no
 • 92 04 02 68
 • Imke Wojanowski (MNLA)
 • iw@atsite.no
 • 47 30 72 40