Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

  • Selberg Arkitekter AS
  • Sluppenv. 17 B
  • Pb. 6094 Sluppen
  • 7434 Trondheim
  • http://www.selberg.no
  • 73 18 80 00
  • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
  • Neil van Est (MNLA)
  • neil@selberg.no
  • 481 79 981