De siste årene har det vært en massiv satsing på barnehageutbygging i Oslo, og landskapsarkitekten har utført mulighetsstudier og prosjektert en rekke barnehager for Oslo kommune v/Omsorgsbygg.

Flere av barnehagene er ombygginger av ulike kommunale bygg i sentrumsnære områder med arealknapphet. Det er lagt vekt på å bevare og utnytte det unike ved hver tomt, med vekt på god planløsning for opphold og lek. Universell utforming, miljøvennlig materialbruk og lokal overvannshåndtering er ivaretatt gjennom alle prosjektene.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo kommune

Byggeår: 2005-2010 (ikke avsluttet)

Prosjektansvarlig: Sundt & Thomassen AS v/Bente-Sølvi Toverød MNLA og Mona K. Røberg

Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS

Sundt & Thomassen AS

  • 100prosentbarnehagedekningioslo-1
  • 100prosentbarnehagedekningioslo-3

Liknende prosjekter