Aktivitetsparken er en del av Drammen park. Parken er en viktig grønn lunge i Drammen by, som igjen er en del av en større, overordnet grøntstruktur.

Aktivitetsparken er lokalisert i en del av parken som hittil har vært lite i bruk. Hovedmotiver for utformingen er at aktivitetsparken skal være et tydelig målpunkt og at det skal skapes sammenheng mellom park og by. Aktivitetsparken skal være et sted man kan være sammen med andre, men også at man kan trekke seg unna og være alene. Selv om aktivitetsparken legger til rette for en ny målgruppe, skal den samtidig fungere som arena for andre aktiviteter. Flerbruk har stått sentralt ved utformingen. 

Parken legger opp til mange ulike møteplasser og aktiviteter. Den har både åpne og mer intime plasser. Områdets skjermede plasser skal gi muligheter for ro og refleksjon, samtidig som man kan være ute sammen med andre. Steder for opphold finnes både gjennom primære og sekundære sitteplasser. Det er brukt tradisjonelle parkbenker rundt paviljongen og ved petanquebanen. Det er også brukt møblering som oppforder til sosialt samvær. Stoler og bord plassert sammen, oppforder til samtale og interaksjon. Murene kan brukes som sekundære sitteplasser og deler parken inn i mindre rom. De bidrar også til at plantefeltene blir tilgjengelig i øye og luktehøyde. 

 

The activity park is a part of Drammen park, an important green structure in the city of Drammen. Some of the motivations for the project were to create a meeting point and a good connection between the city and the park. The activity park is a place to be with others, but also a place where you can be alone. Although the park is aimed at the elderly, it was also a goal to create a park for multi-use and diversity.

The activity park provides many places for meetings and activities. The park has both open and more intimate spaces. Chairs and tables placed together encourages conversation and interaction. Retaining walls helps create smaller spaces and makes the plants accessible for everyone.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Drammen, Buskerud

Oppdragsgiver: Drammen kommune

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2017–2019

Areal/størrelse: 5 daa

Prosjektansvarlig: Kristian Grimnes

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Drammen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sylvia Piamonte Samuelsen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Martha Andrea Denneche, Malin Hjerpaasen begge MNLA, og Elisabeth Nordli Sandved

Rådgivere/konsulenter: Henning Larsen, samtlige fag

Entreprenør: Steen & Lund AS

Henning Larsen, Drammen

  • Aktivitesparken_for_eldre_drammen_park_2_CMYK
  • Aktivitesparken_for_eldre_drammen_park_3_CMYK
  • Aktivitesparken_for_eldre_drammen_park_4_CMYK

Liknende prosjekter