Hagen ligger i den nordre delen av eiendommen. Atriumshagens fire vegger dannes av boligens form, fjellkollen i nord og en pergola.

Atriet er inndelt i to rom, det ene danner et større oppholdsrom på øvre nivå og det andre en utvendig spa-avdeling på nedre nivå, i tillegg til en liten solterrasse utenfor soverommet. Romdannende elementer er nivåforskjeller, vegetasjon, vegger av horisontale trespiler og plantekasser i rustfritt stål.

Gjennomgående tema i prosjektet er en slisse med elvesingel som avgrenser atriet mot tilgrensende arealer. Oppholdsrommet har dekke av tre og et lite vannspeil i rustfritt stål, med elvesingel i bunnen.

En trebro fører fra oppholdsrommet, ut på fjellkollen. Broen binder arealene sammen, og gjør atkomsten opp til utsiktspunktet på toppen av kollen mer tilgjengelig. På det laveste nivået ligger husets utvendige spa-avdeling. Der ligger en hot-tub omkranset av prydgras. Hovedveggen i dette rommet består av en lang, smal pergola med integrert benk og to dusjer. Materialet i gulvet rundt tuben og i pergolaen er smale trespiler. Dette skiller seg fra hovedgulvet, som består av store skiferfelt med innfelte slisser av tre. I enden av pergolaen ligger en sekundæratkomst ut mot stien på vestsiden av boligen. Det er valgt få vegetasjonstyper, for å fremheve uterommets minimalistiske uttrykk.

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Oppdragsgiver: Elisabeth og Jan Magne Borgen, Sandefjord

Byggeår: 2004 - 2005

Annet: Byggmester: Jan Thinus Lystad. Murermester: Anders Farmen

  • atriumshageborgen02
  • atriumshageborgen03
  • atriumshageborgen04

Liknende prosjekter