Fra denne rasteplassen er det storslått utsikt over Austnesfjorden og Sildpollneset kirke. Kirken er et av de mest fotograferte motivene i Lofoten.

Store turistmengder førte til at vegetasjonsdekket ble fullstendig nedslitt. Det er derfor bygd en gangbane i tre som vegetasjonsbeskyttelse, til toppen av Austneset. Fra parkeringsplassen er det etablert et utsiktpodium som gir tilgang til utsikten også for publikum med redusert bevegelsesevne.?

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Austnesfjorden, Lofoten

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Nasjonale Turistveger

Byggeår: 2010

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken v/Inge Dahlman MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Inge Dahlman, LANDSKAPSFABRIKKEN v/ Inge Dahlman, Aaste Gulden Sakya, Ellen Husaas, alle MNLA

Entreprenør: Lofot Entreprenør AS/Mesta

Annet: RIB: Dr.Techn. Kristoffer Apeland AS

Landskapsfabrikken v/Inge Dahlman MNLA

  • Pri - 2 001970 fotograf Steinar Skaar
  • Austnesfjorden kirke foto Inge Dahlman

Liknende prosjekter