Oslo kommune har i dag en rekke etablerte strender og badeplasser langs kysten. Behovet for flere steder langs kysten som er åpne for allmenn ferdsel er likevel stort.

Mosseveien 211-213 har en lang historie som industritomt. Her har det vært mekanisk verksted, og senest kull- og vebolag. Kaia er et minne fra denne tiden. Da bygningene brant for en tid tilbake, ble tomten liggende brakk. Intensjonen med anlegget var å lage et tilbud til folk i nærområdet Søndre Nordstrand, særlig ungdom. I utformingen er det forsøkt å bevare noe av det gamle industrielle preget. De sirkulære betongbenkene er inspirert av fortyøyningspilarer. Kaikanten innbyr til badeaktiviteter og egner seg for fiske. Den åpne gressletten illuderer en bølge og inviterer til aktivitet.

 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Søndre Nordstrand

Byggeår: 2005

Areal/størrelse: 1400 m²

Kostnad inkl. MVA: Ca kr. 530 000,-

Landskapsarkitekt: Oslo kommune, Friluftsetaten v/ Cecilie Kure MNLA, Anne Kari Hetterud MNLA

Ansvarlig landskapsarkitekt: Oslo kommune, Friluftsetaten

Anleggsgartner: Agro Anleggsgartnerservice AS

Oslo kommune, Friluftsetaten v/ Cecilie Kure MNLA, Anne Kari Hetterud MNLA

  • badeplassmossev-2
  • badeplassmossev-3

Liknende prosjekter