Som et ledd i transformasjonen av Brumunddal fra tettsted til by, har det vært viktig å skape en sentral samlingsplass for byens befolkning. Torget ligger sentralt plassert langs gågata i Brumunddal, og er blitt til gjennom en lang prosess i tett kontakt med interessegrupper og gårdeiere/næringsdrivende i sentrum, med kommunen som aktiv premissgiver.

En avgjørende suksessfaktor var å lykkes med å aktivisere det nye byrommet. Det ble oppført et nytt torgbygg med bakeri, og omkringliggende bygårder åpnet sine fasader mot torget. Torget ble programmert med en rekke aktiviteter for alle brukergrupper og til alle tider. Det ble arbeidet med en soneinndeling mellom gangsoner og oppholdssoner. Videre har det vært viktig å gi høydespranget på plassen en utforming som kan gi merverdi til torget.

Torget har et opphevet nivå med uteserveringer og overbygget kulturscene, amfi med oppvarmede benker og fontene utformet av kunstneren Thomaz Bancza-Ozdowski. Videre er det skapt en sone for torghandel, lek, konserter, julemarked, skøytebane mm. Møbleringssonene har treplantinger som danner grønne tak over sitteplassene. Flyttbare plantekasser med stauder og prydgras gir fleksibel frodighet og blomstring til torget.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Ringsaker, Hedmark

Oppdragsgiver: Ringsaker kommune, Teknisk drift

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2011-2013

Areal/størrelse: 3350 m2

Kostnad inkl. MVA: 8 mill. kr

Prosjektansvarlig: Rambøll Norge AS, Lillehammer

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Lillehammer

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ingfrid Lyngstad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hillevi Høyer-Andreassen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Lysdesign: Kaisa Stina Persson, prosjektledelse/RIV: Tore Nesje-Haugli, RIE: Kai Lund, RIB: Bernt Odnes, RIVVS: Jørn Tornes, RIBRA: Vegard Haugen/Tonje Lillemork, alle Rambøll Norge AS, Lillehammer

Entreprenør: Akershusgartneren AS

Anleggsgartner: Akershusgartneren AS

Kunstner: Fontene, «Oasen» av Thomaz Bancza-Ozdowski

Henning Larsen, Lillehammer

  • Brumunddal-Torg-2_Kirsti_Mørch
  • Brumunddal-Torg3_Kirsti_Mørch

Liknende prosjekter