I forbindelse med prosjekt «Levende Oslo» er det utarbeidet estetiske og arkitektoniske premisser for utvalgte gater og plasser i Oslo sentrum. Premissdokumentene skal legge grunnlag for utvikling og opprusting av byrommene med vekt på god design og estetikk.

Målet er blant annet å skape gode møteplasser. Dokumentene er i rapportform og inneholder registreringer og enkle analyser av dagens situasjon samt illustrasjoner. Plassen eller gatens potensiale kartlegges, og framtidig rolle og formål defineres. Plangrep som underbygger de overordnede premissene blir beskrevet og illustrert. I tillegg presenteres retningslinjer for selve utformingen med hensyn til universell utforming, kunstnerisk innhold, materialvalg og møblering. Illustrasjonene er hentet fra premissdokumentet for Akersgata.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Oslo sentrum

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Prosjektperiode: 2007/2008

Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sundt & Thomassen AS Landskapsarkitekter v/Trygve Sundt, Marianne Thomassen, Maria Kalnæs, alle MNLA

Arkitekt: Arkitektfaglige innspill fra Heggelund og Koxvold arkitekter AS v/ Christian Cleve Broch

Sundt & Thomassen AS

  • 02 utsnitt plangrep akersgata
  • 03 snitt ny situasjon

Liknende prosjekter