Charlottenlund gravlund ble innviet i 2020. Et ni hektar stort område var da forvandlet fra jordbruksland til en ny, trosnøytral gravplass ca. 6 km fra Trondheim sentrum, i grenselandet mellom bebyggelse og utmark.

Gravlunden er et omfattende landskapsprosjekt, som håndterer en rekke deler og områder; minnesteder, minnelunder, askegravlunder, kistegravplasser, urnegravplasser, nye typer fellesgraver, prosesjonsgang, klokketårn, driftsbygning, gjerder, porter, belysning og vegetasjon. Alt er omfavnet og forankret med gabionvegger av håndlaget trondhjemitt, en lokalt knust og lys, nesten hvit stein. Anlegget har et poetisk preg som forankrer gravlunden på stedet mellom by og land, og mellom fjell og fjord. De fire hovedelementene «Åkerholmen», «Prosesjonsgangen», «Gravfeltet» og «Alle savnedes plass» utgjør gravlundens ramme og bærende identitet. Disse er knyttet til hverandre som en helhet. Målet har vært å gjøre Charlottenlund til en velfungerende gravplass som viser følsomhet for naturforholdene, landskapets kvaliteter og de besøkendes sinnsstemning og behov for nærhet. «Prosesjonsgangen» har ingen begynnelse eller slutt. Det er en særegen linje som tydelig forbinder selve gravplassen, og som subtilt forankrer den til omgivelsene. Den gjenspeiler overføringen som skjer når noen dør, fra menneskets tidsbegrensede eksistens til den altomfattende tidløsheten, fra kultur til natur.

«Alle savnedes plass» er for de som har mistet noen eller ønsker å uttrykke sin deltakelse ved vanskelige hendelser. Stedet er åpent for alle og er tilrettelagt for å kunne håndtere både kollektivt og individuelt sorgarbeid. Stedets verdighet og utforming gjør at det også egner seg godt som samlingssted for kulturarrangementer og festivaler, eller som et meditativt fristed enten det er for folk på tur eller for en førskoleklasse på ekskursjon.

 

Charlottenlund gravlund is a new faith-neutral cemetery on the edge of Trondheim. The project is a transformation of nine hectares of farmland in a border zone between urbanity and the natural landscape. Four main elements – “Åkerholmen”, “The Procession Walk”, “The Meadows”, and “Alle Savnedes Plass” – create a unique experience of place. Each element is linked in a network, ensuring Charlottenlund is a functional cemetery that responds to the dramatic context as well as to the visitors’ need for both ceremony and contemplation. The extensive project provides a variety of spaces and design features including memorial sites, meadows for both burial and cremation, new types of tombstones, a processional walk, a clock tower, office building, lighting, art, and vegetation. The entirety is enclosed by large scale dry-stone walls that anchor Charlottenlund gravlund between town and country, mountain and fjord, past and present.

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim v/ Torhild Hovdenak

Byggeår: 2016–2020

Prosjektperiode: 2013–2016 (internasjonal konkurranse, forprosjekt og prosjektering)

Areal/størrelse: 9 hektar

Kostnad inkl. MVA: 275 mill. kr (inkl. gravlund og driftsbygg)

Prosjektansvarlig: White arkitekter AB, v/Alexandra Hagen

Landskapsarkitekt: White arkitekter AB

Ansvarlig landskapsarkitekt: Markus Magnusson LAR MSA White arkitekter AB, Monica Sandberg LAR MSA Landskapsgruppen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): White arkitekter: Markus Magnusson, Jake Ford, Anna Eklund. Landskapsgruppen: Monica Sandberg, Joen Widmark, Emilie Ireman. Sweco: Karl-Magnus Forberg Eikeland, MNLA. Sigrún Marteinsdóttir, FILA

Rådgivere/konsulenter: White arkitekter, Landskapsgruppen, Sweco, HR Prosjekt AS, Liv Svare, prosjektleder/sivilarkitekt MNAL, Faveo Prosjektledelse AS

Entreprenør: Hageanlegg AS, Ruta Entreprenør AS

Anleggsgartner: Hageanlegg AS

Kunstner: Kico Wigren (klokketårn), Peder Istad og Espen Voll

Arkitekt: White arkitekter v/ Fredrik Larsson

Samarbeidspartnere: Planteekspertise: Henrik Sjöman SLU Alnarp/Botaniska trädgården Göteborg

Prosjektgruppe: Torhild Hovdenak, Borgar Flønes, Halvard Gille (HR Prosjekt AS)

Priser i konkurranser: Vinnerforslaget til trosnøytral kirkegård i internasjonal idékonkurranse, utlyst 2012 av Trondheim Kirkelige fellesråd. Motto for forslaget var «Alle savnedes plass», utviklet av henholdsvis Markus Magnusson, White arkitekter og Monica Sandberg, Landskaps

Annet: Lysdesign: Andreas Milsta og Marcus Anderson, White arkitekter

White arkitekter AB

  • CHARLOTTENLUND_2-Foto-Kristoffer-Wittrup
  • CHARLOTTENLUND_1-Foto-Kristoffer-Wittrup
  • CHARLOTTENLUND_3-Foto-Alexander-de-Cuveland
  • CHARLOTTENLUND_4-Foto-Markus-Magnusson
  • CHARLOTTENLUND_5-Foto-Alexander-de-Cuveland
  • CHARLOTTENLUND_6-Foto-Markus-Magnusson
  • CHARLOTTENLUND_7-Foto-Markus-Magnusson

Liknende prosjekter