Diakonhjemmet Hage er et nytt bo- og omsorgssenter på Steinsrud i Oslo. Prosjektet inngår i et større utbyggingsprosjekt ved Diakonhjemmet sykehus der den ledende visjonen har vært å bli et innovasjonsområde for framtidens helsetilbud, og et ønske om å bidra til et godt nærmiljø.

Prosjektet omfatter to halvprivate gårdsrom som byr på opphold for beboere og besøkende. Et mål i prosjektet var å skape gode samlingssteder utendørs som legger til rette for sosiale møter, samtidig som de oppleves som rolige steder med en god atmosfære. 

Materialbruken i hagene består av kostet, plasstøpt betong og tredekke. Denne kombinasjonen bidrar til soneinndeling og gjør atmosfæren i bakgården myk og trivelig. Hovedinngangen har store åpne vindusflater som gir god kontakt mellom inne og ute. Arealet på utsiden fungerer derfor som et torg med opphøyd bed med staudebeplantning og sittekanter. Høy utnyttelsesgrad på tomten førte til detaljerte føringer for håndtering av overvann. Dette ble løst gjennom etablering av infiltrasjonsbed på alle tilgjengelige arealer, samt grønne tak. 

 

---
Diakonhjemmet Hage is a residential care facility in Steinsrud, Oslo. The project is a part of a larger development project by Diakonhjemmet hospital. It includes two courtyards designed to become social meeting places between residents and their visitors. One of the main challenges in the project was the high density of buildings which resulted in high demands for local water management. This was solved using green roofs and infiltration zones. 

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Oslo, Vestre Aker

Oppdragsgiver: Det norske diakonhjem/ Diakonveien omsorg+

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2017–2020

Areal/størrelse: Ca. 5200 m²

Kostnad inkl. MVA: 660 000 kr

Prosjektansvarlig: Emilie Dahl Gullberg MNLA

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Emilie Dahl Gullberg MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Margit Vinjerui Christenson, Helge Norberg begge MNLA, Camilla Lutro Kristensen, Elise Bast Sørum

Entreprenør: Strøm Gundersen AS

Arkitekt: LUND+SLAATTO Arkitekter

Samarbeidspartnere: EM teknikk (VA)

Annet: Breeam sertifisert til: BREEAM-NOR Very Good

COWI AS, Oslo

  • Diakonhjemmet-02-Infiltrasjonsbed
  • Diakonhjemmet-01-hovedbilde
  • Diakonhjemmet hage, plantebed

Liknende prosjekter