Domkirkeparken ligger i overgangen mellom torget, Gyldenløves gate og Kirkegata. Torget ble renovert i 2017 og nå har tilgrensende gater og Domkirkeparken fått tilsvarende kvalitet.

En sirkelsatt platekantstein avgrenser en gruslagt flate mot kirka. Nye felt med gress og stauder markerer overgangen mot torget og gatene. De store trærne er bevart, og de gamle parkarmaturene har fått en ny plassering, som følger sirkelen rundt kirka. Passasjen mot biblioteket, Gyldenløves gate og Kirkegata har fått nye granittheller av samme type, og i samme retning, som på Torget. Det er plantet nye gatetrær og satt opp sykkelstativ, benker og ny belysning. Et rundt vannspeil i rød granitt er etablert i overgangen mellom kirka og biblioteket, og definerer det som er blitt Jens Bjørneboes plass. Sitater av forfatteren er felt inn i granittheller i passasjen mellom biblioteket og torvet. 

The main square was restored in 2017. The park around the church and the surrounding streets are now restored as a continuation of the main square. A circle set curb defines the gravel area around the church, surrounded by fields of flowers towards the streets. In the connected streets asphalt were replaced with the same granite as used in the main square. New trees are planted, and new lightning established. A water arrangement defines a small new square along the street. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Kristiansand, Agder

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2018–2019

Areal/størrelse: 5,5 daa

Prosjektansvarlig: Kristiansand kommune

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Kristiansand

Ansvarlig landskapsarkitekt: Gøril Mortensen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jostein Rykkelid MNLA, Ingrid Stavset MNLA, Anna Litlehamar

Anleggsgartner: Kristiansand kommune v/Ingeniørvesenet

Annet: Fotograf: Henrik Hanselmann

Henning Larsen, Kristiansand

  • Domkirkeparken 1
  • Domkirkeparken 2
  • Domkirkeparken PLAN copy

Liknende prosjekter