Duestien barnehage har attraktiv beliggenhet nær rekreasjonsområdet Lundedalen.

Tidligere sto et sykehjem på tomta. Spor av tidligere bruk har vært med på å definere plassering og form på den nye barnehagen, med soneinndeling og utnyttelse av eksisterende terreng. 

Barnehagen har åtte avdelinger, en er spesielt tilrettelagt for barn som trenger skjerming deler av dagen. Uteområdet er oversiktlig og variert med aktiviteter som utfordrer motoriske ferdigheter og gir sanselige opplevelser. Det har vært tett samarbeid med brukere, kommunen og entreprenør for å ivareta barnehagens ønsker og behov. 

Fordrøyning av overvann er innarbeidet i grøntområdet. En «øy» med broer som krysser den grønne «dammen», gir en spennende kombinasjon av fordrøyning og aktivitet/lek. 
I uteområdet er det to integrerte installasjoner: En stor blomst som samler opp regnvann, og en kikkert hvor barnehagen selv kan bytte ut et synlig mønster. Barna kan vri på blomsten for 
å få regnvannet til å flomme ut. Vakkert å se på, og gøy å leke med.

 

Duestien Kindergarden has an attractive location close to the city center of Skien. There used på be a nursing home at the site. The former use has defined the location and design of the new kindergarden at site.The outdoor area has a great variety of activities formed in cooperation with the users, the municipality and the contractor. Delay of the surface water has been used as an attraction in the outdoor area. 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Skien, Vestfold og Telemark

Oppdragsgiver: Skien kommune

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2018–2020

Areal/størrelse: 7500 m2

Kostnad inkl. MVA: 5,5 mill. kr (totalt: 53 mill. kr)

Prosjektansvarlig: KB Arkitekter

Ansvarlig landskapsarkitekt: KB Arkitekter v/Anne-Kari Hetterud MNLA (fram til og med forprosjekt: Norconsult)

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): KB Arkitekter v/Anne-Kari Hetterud MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll AS

Entreprenør: Morgan AS (totalentreprise)

Anleggsgartner: Telemark Park og Hage AS

Underleverandører: Eckholt

Kunstner: Ånund Versto

Arkitekt: KB Arkitekter

Samarbeidspartnere: Trigonor

  • Duestien barnehage Skien 2
  • Duestien barnehage Skien 3
  • Duestien barnehage Skien 4

Liknende prosjekter