Fellesprosjektet E6-Dovrebanen omfatter byggeplan for ny firefelts E6 og parallell dobbeltsporet jernbane. Parsell FP3 går langs østsiden av Mjøsa og strekker seg fra Strandlykkja i sør til Kleverud/Labbdalen i nord, ved Espa.

Prosjektteamet har hatt ansvar for alle disipliner med unntak av arkitektfaget og geologi.
FP3 mellom Strandlykkja og Labbdalen omfatter blant annet:

 • Ny firefelts motorvei, 9,6 km
 • Vegtunnel med to tunnelløp, 650 lm
 • Toplanskryss på Espa
 • Toplanskryss på Strandlykkja
 • Dobbeltsporet jernbane, 4,75 km
 • Lokalveg 11,4 km
 • Gang- og sykkelveg, Mjøstråkk, 4,4 km
 • To rasteplasser tilknyttet E6
 • Båthavn med molo på Strandlykkja
 • Gangbru over E6 ved Espa

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Strandlykkja-Espa

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst

Byggeår: 2012-2016

Prosjektperiode: 2010-2016

Areal/størrelse: 10,5 km E6, 18 km fylkesveg og 3,6 km togskinner

Kostnad inkl. MVA: Prosjektkostnader 2,2 mrd. kr.

Prosjektansvarlig: COWI AS v/Kjell Nykmark

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: COWI AS v/Nanette Forsmo Hvistendahl og Amund Siem Utne MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): COWI AS v/Nanette Forsmo Hvistendahl, Amund Siem Utne MNLA og Helge Norberg MNLA

Rådgivere/konsulenter: COWI AS, NGI og AS Rasmussen og Strand

Arkitekt: LØVSETH+PARTNERS

Finansieringskilde/sponsor: Statlig og bompengefinansiering

COWI AS, Oslo

 • Rasteplass snitt

Liknende prosjekter