Utgangspunktet var å skape et vakkert, offentlig byrom, som ga rammer for funksjoner knyttet til Grieghallen, og for det generelle kulturlivet i Bergen. Plassen skal være et attraktivt møtested for mennesker.

Sentralt på plassen er et hevet areal for både formell og uformell opptreden. Plassen er bygget over et parkeringsanlegg for 450 biler. All drenering og planting er derfor lagt utenfor parkeringsanleggets avgrensing. Plassens mønstring utgjøres av et linjeforløp av sorte, polerte bånd i en bevegelse over plassen. Deler av linjene er underbelyste om natten. To typer gneis, grå/hvit kinesisk og rød/hvit indisk, er montert i organiske former innlagt i plassens generelle belegg. Plassen belyses fra lyskastere montert i en 17 meter høy skulpturell mast. Prosjektet er første del av et konkurranseprosjekt fra 2005. Prosjektering av del 2 forventes påbegynt 2009.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen

Oppdragsgiver: Grieghallen AS

Byggeår: 2008

Prosjektperiode: 2006-2007

Areal/størrelse: 5000 m2

Kostnad inkl. MVA: 32 millioner kr.

Prosjektansvarlig: Sivilarkitektene MNAL Mette og Morten Molden ASA

Landskapsarkitekt: landskap DESIGN AS

Ansvarlig landskapsarkitet(er): Landskapsarkitekt MNLA Arne Sælen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Landskap DESIGN AS

Rådgivere/konsulenter: Opticonsult AS

Entreprenør: Skanska Norge AS

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Løvaas AS

Arkitekt: Sivilarkitektene MNAL Mette og Morten Molden ASA

landskap DESIGN AS

  • edvardgriegsplass09-02
  • edvardgriegsplass09-03

Liknende prosjekter