Eiganes gravlund er fra 1910 og ligger sentralt i Stavanger. Minnelunden ligger som en integrert del av gravlunden.

Monumentene er av grå granitt med polert toppflate og finhuggede sider. De er fra 5 til 10 m lange og opptil 1,5 m høye. Navneplatene festes på monumentenes langsider. Mellom monumentene er en vannrenne av cortenstål.

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Eiganes gravlund, Stavanger

Oppdragsgiver: Stavanger kirkelige fellesråd

Byggeår: 2009 - 2010

Areal/størrelse: 700 m2

Landskapsarkitekt: Forum Arkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Forum Arkitekter AS v/William Bull MNLA

Entreprenør: T. Stangeland Maskin AS

Forum Arkitekter AS

  • Bilde 025
  • Bilde 027-ny_1
  • plan

Liknende prosjekter