Elvepromenaden skal bygges langs elva Brumunda fra Brumunddal sentrum til Mjøsa. Første etappe er ferdig bygd, og strekker seg fra Brugata, som er gågate i sentrum, til Nils Amblis veg.

Elva er kanalisert og plastret med kalkstein tidlig på 1900 tallet. Kanten er delvis for lav i forhold til dagens krav til sikring mot storflommer, og elva sikres ytterligere med et dike, med plastring og muring av naturstein. Elvepromenaden er lagt på toppen av diket. Promenaden er en viktig gang- og sykkelakse i sentrum, og har i tillegg blitt et yndet sted å gå turer og oppholde seg langs. Lysstolper langs promenaden og lyskastere som belyser store trær langs elva, gir en stemningsfull opplevelse av Brumunda og elverommet også i mørke timer.  Et amfi i granitt binder promenaden sammen med et tilgrensende parkeringsareal. Parkeringsarealet er oppgradert til en urban plass med mulighet for flerbruk. 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Brumunddal, Ringsaker

Oppdragsgiver: Ringsaker kommune og Sparebanken Hedmark

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2011-2013

Areal/størrelse: 2700 m2

Prosjektansvarlig: Kari Bentdal MNLA

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Lillehammer

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bentdal MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kari Bentdal og Ingfrid Lyngstad, begge MNLA, siv.ing. Ole Erland Wahlquist (geometri og overvannshåntering), landskapsarkitekt og lysdesigner Kaisa Persson og Kai Lund (El-prosjektering)

Entreprenør: Schjølberg og Tombre as

Anleggsgartner: Schjølberg og Tombre as

Henning Larsen, Lillehammer

  • IMG_5892
  • LAY_O_elv_del0-NLA årbok
  • IMG_4501
  • IMG_5900

Liknende prosjekter