Friluftsetaten i Oslo kommune og Natur- og Idrettsforvaltningen i Bærum kommune har samarbeidet om prosjektet, som er et ledd i å oppgradere turveinettet fra Bogstadvannet til Oslo-fjorden.

Mange alternative krysninger ble vurdert, både over, under og gjennom fyllingen. Den valgte løsningen er en stålrørskulvert på 38 meter som krysser grensen mellom Oslo og Bærum kommuner. Det er satt opp flere steinmurer for å stabilisere fyllingen. Arbeidet med oppgradering av turstien er påbegynt på hver side av kulverten, i svært sidebratt terreng. Det videre prosjektet er under utarbeidelse.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Bærumsveien/Lysakerelven

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Friluftetaten og Bærum Kommune, Natur- og Idrettsforvaltningen

Byggeår: 2010

Prosjektperiode: 2006-2010

Kostnad inkl. MVA: 6 mill. kr.

Prosjektansvarlig: COWI AS v/Kristin Moldestad, hortonom cand. agric

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): COWI AS v/Helge Norberg, Torunn Hognestad og Kathrine Strøm Brattli, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: COWI AS

Entreprenør: Skanska Norge AS

Anleggsgartner: Steen og Lund AS

Samarbeidspartnere: Kollektivtransportproduksjon AS, Kolsåsbaneprosjektet

Idé/initiativtaker: Ideen til kulverten stammer fra den dagen elvedalen ble stengt av Jarfyllingen i 1922

COWI AS, Oslo

  • fadpassasjen-2
  • fadpassasjen-3

Liknende prosjekter