Amfiet ligger i Fana kulturpark og er en del av Bergen kommunes 1000-årssted. Kyrkjefossen og Fanaelven som renner like ved er en del av kulissene, sammen med gammel vakker vegetasjon.

Anlegget er plassert i en naturlig forsenkning i kulturlandskapet. Rundt ligger dyrkede jorder, gravhauger og Fana kirke som nylig passerte 850 år. Neste byggetrinn vil mellom annet omfatte scene- og omkledninghus, samt permanent lys- og lydanlegg. Det er også et mål å få synliggjort og knyttet sammen deler av en innholdsrik landskapshage som tilhørte prestegården like ved.

Prosjektfakta

Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern

Oppdragsgiver: Bergen kommune

Byggeår: 2003

Areal/størrelse: ca 2 daa bearbeidet, 350 sitteplasser

Kostnad inkl. MVA: 2,5 mill for første byggesteg

Prosjektansvarlig: Olav Tveitnes MNLA og Jarle Skjold MNLA

Landskapsarkitekt: Opticonsult AS

Opticonsult AS

  • fanaamfi2
  • fanaamfi3

Liknende prosjekter