Fellesbrukskrysset representerer en oppgradering av en av Kongsbergs mest sentrale plasser, beliggende mellom gågata og bybrua. Bestillingen fra Kongsberg kommune var å utforme 'shared space' eller fellesbrukskryss. Designet skal kunne videreføres til alle kryssene i sentrumsaksen.

I utformingen av plassen er det jobbet med kontrastfarger i belegget og tydelig lesbarhet.  Fortauene er gjort bredere og det er lagt til rette for de myke trafikantene.
Prosjektet åpner også for muligheten til å reetablere kontakten med Lågen.
Det er jobbet med overgangen mellom fellesbrukskrysset, grøntdrag/park og elva. Mellom elveparken og trafikkarealene er det dannet rom for en ny urban plass.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Kongsberg

Oppdragsgiver: Kongsberg kommune

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2011-2013

Areal/størrelse: 3300 m2

Kostnad inkl. MVA: 11 mill. kr. inkl. VA- og vinterarbeider

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Drammen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Heidi Mogstad Bosness MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hanne Margrethe Sørsdal, Helene Thorstensen, Tobias Lahn, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Lysdesign, elektro, VA og vei-ingeniør fra Rambøll

Entreprenør: Bekkevold AS

Anleggsgartner: Bekkevold AS

Idé/initiativtaker: Kongsberg kommune ved Simen Haga og Margrete Vaskinn

Henning Larsen, Drammen

  • Fellesbrukskrysset_Oversiktstegning_pri_1
  • Fellesbrukskrysset_pri_3
  • Fellesbrukskrysset_pri_4
  • Fellesbrukskrysset_pri_5

Liknende prosjekter