Parkanlegget på Fleischer brygge har beliggenhet mot fjordbassenget - Mossesundet - på sentrums vestside.

Her er anlagt nye boliger i moderne blokkbebyggelse der det offentlige parkanlegget utgjør ca 3,5 daa med tilhørende trappeanlegg nedført i sjøen. Prosjektet ble utpekt som vinnerutkast i begrenset arkitektkonkurranse - «Mossesundet amfi».

Parkanlegget består av:

RÅDHUSAKSEN
Moss sentrum ledes ut i sjøen via Fleischersgate som forlenges med gjestebrygger.

MOSSESUNDET AMFI
Parken trappes ned i sjøen. Det er benyttet materialer med frilagte betongdekker av sort og hvit marmor som markeres av innfelt belysning, i mørke årstider. Trappeanlegget fungerer som «fuglefjell» for byens innbyggere, hvor det bades, fiskes og nytes solbad.

PLASSEN
Utformet som utvidelse av Strandpromenaden, samt omramming av parken. Plassen danner en sammenheng med trappe-amfiet, med tilsvarende materialbruk. Sittegruppene er vendt mot sjøen.

PARKEN
Er opparbeidet som grønn lunge, med plen for solbad, spill og aktiviteter. I halvskygge av en klynge med frukttrær er apparater og sandbasseng for småbarnslek etablert.

PARKROMMETS VEGGER
Rådhusaksen forsterkes med en trerekke langs Fleischers gate. Mot boligene er plantet en stram, klippet hekk. Jernbanefundamentet danner barriere, men samtidig en markant vegg av gedigne granittblokker som murverk med høy håndverksmessig presisjon. Barriere-virkningen dempes med stram, klippet hekk. Anlegget markeres med effektbelysning, i form av opplys.

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Oppdragsgiver: Moss kommune / Moss Havnevesen / Entra Eiendom

Byggeår: 2004/2005

Kostnad inkl. MVA: Ca 3,5 mill kr (netto)

Landskapsarkitekt: LA Berg & Dyring AS

LA Berg & Dyring AS

  • fleischerbrygge02
  • fleischerbrygge03
  • fleischerbrygge04

Liknende prosjekter