Mjøndalen sentrum er sterkt truet av flom fra Drammenselva og fra sidevassdrag gjennom sentrum. Prosjektet omfatter bygging av ca. 110 m flomvoll mot elva Evja og bygging av pumpestasjon for pumping av Vrangbekk.

Prosjektet omfatter også forberedelser for håndtering av overvann fra Mjøndalen sentrum gjennom et åpent overvannsmagasin. Overvannet slippes kontrollert ut i Evja over et Amfi støpt i betong. Vann pumpes opp i magasinet for å opprettholde et vannspeil i perioder med lite avrenning. Parken er formet med et godt samspill mellom råhugget granitt fra Røyken og plasstøpt betong. Overvannsmagasin er utformet med bunnsubstrat av elvestein. Pumpehuset er på to sider dekket med glasskunst utformet av Ole Lislerud. Kunstverket dekker en flate på ca. 11x3 m. Kunstverket er lyssatt for å gi en kraftig visuell effekt. Kunstneren har tatt utgangspunkt i lokalhistorie og tegninger av Leonardo Davinci samt en klimaendring på 2 grader. 

I parken er det plassert ut sittebenker i massiv granitt som er dekorert av lokale kunstnere med utgangspunkt i Herman Wildenveys lyrikk. En statue av Herman Wildenvey er flyttet til en sentral plassering i parken.  

Eksisterende elveløp i Evja er oppgradert med terskler i massiv granitt som innbyr til lek og nærhet til vannet. Øvrig elvestreng er gjenskapt som et naturlig bekkeløp. 

Alle planer for parken tar utgangspunkt i hydrauliske beregninger av flom i Drammenelva og sidevassdrag gjennom sentrum. Beregningen har gitt klare forutsetninger for høyder på flomvoller og dimensjonering av pumpestasjon med teknisk bygg.

Målsetning for oppdraget har vært å sikre Mjøndalen sentrum mot skadeflom. Mottoet «Trivsel og trygghet langs levende vassdrag», har vært gjennomgangstema for planleggingen. Det har vært et ønske fra NVE og Drammen kommune å skape en nærhet til et tidligere borgjemt vassdrag i byområdet. 

For pumpehuset har det vært en målsetning å vise at et tradisjonelt teknisk bygg kan framstå som et viktig landskapselement som løfter hele parken. Kunstverket kommuniserer godt med statue og lyrikk av Herman Wildenvey. 

I gjennomføringen har det vært et tett samarbeid mellom entreprenør, steinbrudd, steinhuggere og landskapsarkitekt for å oppnå det ønskede uttrykket i parken. Uttrykket «Rått og flott» er betegnende for det visuelle uttrykket i parken. 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Mjøndalen, Drammen Kommune, Viken

Oppdragsgiver: NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat Region sør/Drammen kommune

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2018–2020

Areal/størrelse: Ca. 6500 m2 berørt areal

Kostnad inkl. MVA: ca. 25 mill. kr

Prosjektansvarlig: NVE Region sør v/Jan Eirik Hønsi

Ansvarlig landskapsarkitet(er): B16 arkitektur og landskap AS v/Thormod Sikkeland

Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS

Entreprenør: Kaare Mortensen Buskerud AS

Anleggsgartner: Kaare Mortensen Buskerud AS

Underleverandører: FS-Betong AS

Kunstner: Ole Lislerud

Priser i konkurranser: Foreslått til Landskapsarkitekturprisen 2021

Annet: Foto: NVE

  • IMG_2704
  • IMG_2296
  • IMG_2314
  • IMG_2315
  • oversiktsbilde før tiltak
  • Oversiktsplan

Liknende prosjekter