Løten sentrum er delt av jernbanen, og gangforbindelsene mellom jernbanestasjonen og handelssentrum på den ene siden og kommunehus og boliger på den andre siden, var dårlige. Den eneste fotgjengerkulverten i sentrum var trang, uoversiktlig og lite attraktiv. Den tilfredsstilte ikke kravene til universell utforming og føltes utrygg å ferdes i. I den tematiske kommunedelplanen for Løten i 2010 ble ny fotgjengerkryssing av Rørosbanen et prioritert tiltak.

Arbeidet med å regulere og prosjektere den nye kryssingen startet i 2013. En rekke alternativer ble utredet. Etter politisk behandling ble en ny gang­kulvertløsning, beliggende nær dagens kulverttrasé, valgt. Målet med den nye fotgjengerkryssingen var å skape en passasje som føles trygg og attraktiv å ferdes i, og at forbindelsen skal oppleves som et parkanlegg i sentrum. For å gjøre anlegget åpent, oversiktlig og lyst, ble den nye kulverten gjort så kort som mulig. På hver side ble kulvertvangene «brettet ut» og gangstien gitt et åpent tverrsnitt. 

Der det var lite plass ble bratte skråninger plastret med skrå betongelementer tilsatt hvitt pigment. De lyse flatene reflekterer dagslyset der gangstien senker seg ned under jernbanen. Innsiden av kulverten ble forblendet med samme lyse, hvitpigmenterte betong. Siden anlegget har mange store konstruksjoner, er det innført rikelig med vegetasjon der det er plass – for å myke opp og skape årstidsvariasjon. Også i de skrå betongflatene er det felt inn partier med «grønne gabionmurer» med sedum-matter. Belysningskonseptet er med på å lede og skape trygghet, men skal også skape opplevelser i nær-
og fjernvirkning. I kulverten er det lagt inn lyslister som lyser opp takflaten, for å gi økt inntrykk av romslighet og takhøyde. Lysarmaturer på mast er plassert i jevn høyde for å danne et horisontalt «lysteppe» over anlegget, som kan oppleves fra sentrum, stasjonsområdet og toget.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Løten, Hedmark  

Oppdragsgiver: Løten kommune

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2013-2016

Areal/størrelse: 2 daa

Kostnad inkl. MVA: 20 mill. kr

Prosjektansvarlig: Ingfrid Lyngstad MNLA

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Lillehammer

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ingfrid Lyngstad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hillevi Høyer-Andreassen, Ingrid Aas Sandvoll, begge MNLA, Kaisa Stina Persson, lysdesigner og landskapsarkitekt

Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS

Entreprenør: Øynebråten Anleggsteknikk AS

Anleggsgartner: Schjølberg & Tombre AS

Arkitekt: L2 arkitekter AS v/Ivar Lunde MNAL

Idé/initiativtaker: Løten kommune

Finansieringskilde/sponsor: Løten kommune

Annet: Annet: Lysdesign, bygg/konstruksjon, veg, elektro, vann og miljøteknikk og byggeledelse ved Rambøll Norge AS, Lillehammer. Foto: Geir Olsen

Henning Larsen, Lillehammer

  • Løten
  • Løten18
  • LØten38
  • Løten46

Liknende prosjekter