Fritzøe Brygge er første byggetrinn i den nye bydelen som er i ferd med å vokse fram ved utløpet av Farriselva, sentralt i Larvik. Fritzøe Brygge er et forretnings-, kontor- og boligprosjekt.

Prosjektet omfatter gater, veier, plasser, torg, kafé og restauranter, lek og oppholdsarealer, brygge, molo og småbåthavn. Det er lagt til rette for at hele området skal være offentlig og åpent, med kvaliteter i materialbruk og detaljering. Den nye atkomstveien knytter forbindelser mellom bakenforliggende bystruktur og sjøen med spennende gløtt mot havet. Brede fortausarealer med søyleformede gatetrær leder ned til en plassdannelse i overgangen mot fjorden. Bygningene er organisert rundt et torg, med et øvre og nedre nivå. Sentralt på nedre nivå i en trelund, ligger et nedsenket areal for lek. Et lite vannspeil knytter forbindelser til sjøen. Sentralt på øvre torg ligger et tredekke for uteservering og opphold. Det primære dekke er plasstøpt betong med innslag av tredekke, brostein og singel.

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Oppdragsgiver: Fritzøe Brygge

Byggeår: 2003 - 2004

Areal/størrelse: Ca 6.500 m²

Kostnad inkl. MVA: Ca 10 - 15 mill. kr

Entreprenør: Kåre Sannes AS

Anleggsgartner: Titlestad & Sjulstad AS

Arkitekt: Niels Torp AS

Annet: Betongarbeid av Thunbergg AS

  • fritzoe2
  • fritzoe3
  • fritzoe4

Liknende prosjekter