Prosjektet er en opprustingen av Gåsaparken på Bakklandet i Trondheim.

Bakklandet var byens første forstad, og karakteriseres av gammel trehus­bebyggelse og brosteinsbelagte gater. Bydelen har et yrende folkeliv med en rekke kafeer og småbutikker. Gåsaparken er mye brukt. Den har stor verdi som et av få steder i Trondheim med tilgjengelig strandsone langs Nidelva.

En hovedoppgave i opprustingen av Gåsaparken har vært å lette atkomsten til svabergene og strandsonen langs elva. Hovedgrepet var å bygge ny trapp ned til elva, da dagens trapp var i svært dårlig stand. Den nye trappa tilfredsstiller dagens krav til universell utforming, og har integrert sitteamfi. Materialet er støpt betong og forblending av skifer. I tillegg er det opparbeidet en universelt utformet gangsti ned til ny sittegruppe ved elva. For å få tilstrekkelig plass til gangsti i den bratte skråningen ned mot elva ble det etablert en forstøtningsmur i naturstein. Nødvendige terrenginngrep ble planert og ferdigstilt som gras- og buskareal. I tillegg ble vegetasjonen ryddet for bedre utsyn mot elva. Det er også etablert nye prydbed med stauder og sommerblomster.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag

Oppdragsgiver: Trondheim kommune

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2015-2016

Areal/størrelse: 3 daa

Kostnad inkl. MVA: 2,7 mill. kr

Prosjektansvarlig: Tor Nilssen MNLA

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Tor Nilssen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Tor Nilssen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS

Entreprenør: Din Gårdsplass AS

Anleggsgartner: Din Gårdsplass AS

Idé/initiativtaker: Trondheim kommune

Prosjektgruppe: Jorunn Munkeby MNLA, Trondheim kommune

Finansieringskilde/sponsor: Trondheim kommune

Henning Larsen, Trondheim

  • Gåsaparken _nytt
  • Gåsaparken.NLA-A1

Liknende prosjekter