Gjøvik gård er nylig vernet. Planlegging og prosjektering er gjort i forkant av dette, men prosessen er gjennomgått som om den var vernet. Målet med belysningen er at den skal smelte inn i anlegget og at anlegget oppleves gjennom det som er belyst.

Belysningen er enkel, både i form (armaturer) og uttrykk (lysbilde) for ikke å forstyrre atmosfæren i dette historiske anlegget. Belysningen fremhever Gjøvik gårds særpreg og storhet, gir romopplevelse og leder besøkende igjennom parken og tunet. Bygningene, sammen med tun og tuntrær, sembrafurualléen og parktrærne er alle objekter som gir Gjøvik gård sitt særpreg. Natursteinsmurer og bygningene gir parken romavgrensning.

Prosjektfakta

Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern

Beliggenhet: Gjøvik sentrum

Oppdragsgiver: Mjøsmuseet

Byggeår: 2009

Prosjektperiode: 2005-2009

Areal/størrelse: 33 dekar

Kostnad inkl. MVA: 500 000 kr.

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Lillehammer

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Rambøll Norge AS, Lillehammer og lysdesigner Kaisa Svarverud

Entreprenør: Lundby elektriske

Finansieringskilde/sponsor: Sentrumsprosjektet Gjøvik, Oppland fylkeskommene, Gjøvik kommune

Annet: Park og bygningene er fredet pr. 10.12.2008

Henning Larsen, Lillehammer

  • gjovikgardbelysning09-02
  • gjovikgardbelysning09-03
  • gjovikgardbelysning09-04

Liknende prosjekter