Grefsen skole er en barneskole for 1.-7. trinn. Fem av de ti eksisterende byggene er oppført på Byantikvarens «gule liste» og er bevart. Øvrige bygg er revet til fordel for et nytt og moderne bygg.

Prosjektet har vært utfordrende og spennende på grunn av den store høydeforskjellen på tomta. Universell utforming har vært i fokus. Uteområdene er delt opp i flere nivåer med forskjellige funksjoner og opplevelser. Den ytre skolegården består av arealer med apparatlek, klatrevegg, et større amfi for uteundervisning og sosiale samlinger, ballbane, samt roligere områder med benker under store lønnetrær. Den indre skolegården er omkranset av bygg. Her finnes arealer for lek på harde flater med et tuntre i sentrum. Et amfi strekker seg innefra gjennom glassfasaden og fortsetter utendørs. Her finner man også tre store verneverdige trær som er bevart. «Trollskogen» ligger i den vestre delen av skolegården, med bevarte trær og busker, stubber, trestammer, steiner og lekeskulpturer. Skolehagen sørøst for skolen skal benyttes som uteklasserom for elevene. Her er det prosjektert dyrkningsfelt, bærbusker og frukttrær.

 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2012-2014

Areal/størrelse: Ca. 20 daa

Kostnad inkl. MVA: Rambøll Norge AS

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Drammen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Hanne M. Sørsdal MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Helene Sørlie, Konstantin Valev Valev, begge MNLA

Entreprenør: AF Gruppen

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS

Henning Larsen, Drammen

  • Grefsen-skole_4
  • Grefsen-skole_3_
  • Grefsen-skole_5
  • Grefsen-skole_1

Liknende prosjekter