På 1800-tallet vokste Stavanger fram som en av Norges største industribyer, takket være brislingen. Hermetikk var byens viktigste industri. I Stavanger var det på det meste mer enn 70 fabrikker som pakket norske sardiner, kippers og sildedelikatesser. Mange av de gamle byggene etter hermetikkfabrikkene står enda og vitner om det som en gang var. 

 

Hermetikkparken er en liten bydelspark i Stavanger øst. Parken er utviklet med utgangspunkt i områdets historie. Tema for lekeområdet er «Hermetikk, fisk og fiske». Parken ligger i et område hvor det var tett med fabrikker. Det tilrettelegges for stor boligutvikling i bydelen.

Lekeplassen viser en historie om hvordan fisken hentes fra havet, fraktes med båt til land, legges i bokser i fabrikkene og sendes i kasser rundt i verden til matbordet i de mange hjem. Informasjonstavlen forteller om hermetikk-industrien, og læringsspill har tema fra bydelen. Parken har bølgende plenflater for opphold og lek. Stauder og busker omkranser parken. 
 

English summary

Hermetikkparken (Cannery Park) is built on local history. Stavanger had more than 70 canning factories, producing tinned sardines, kippers, and sild. Canning was Stavanger’s most important industry. The park has been built in an area that was once dense with canning factories. The playground tells the story of how fish were caught in the sea, carried by boats to land, packed in tins in the canning factories and then sent out to dining tables around the world. The park has undulating lawns for relaxation and play and is surrounded with perennials and shrubs. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Stavanger, Rogaland

Oppdragsgiver: Stavanger kommune, Park og vei

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2018

Areal/størrelse: 2,3 daa

Kostnad inkl. MVA: 5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Stavanger kommune v/Hilde Uberg, prosjektleder og Jarle M. Vikingstad, byggeleder

Landskapsarkitekt: Stavanger kommune, BMU Park og vei

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Daniela Apolinario

Rådgivere/konsulenter: Lyse AS (belysning)

Entreprenør: Stangeland Maskin AS

Anleggsgartner: Stangeland Maskin AS

Samarbeidspartnere: Elverdal AS: idé og utforming av temalekeplass. Norsk hermetikkmuseum og byantikvar: informasjonstavle

Idé/initiativtaker: Stavanger kommune, Park og vei

Annet: Fotograf: Falk Weihs, Park og vei

Stavanger kommune

  • Hermetikkparken_3
  • Hermetikkparken_4
  • Hermetikkparken_5

Liknende prosjekter