Hjertnespromenaden er første byggetrinn i et boligprosjekt i sentrum av Sandefjord. Prosjektet ligger nord for sentrums største park, «Badeparken», som strekker seg mot fjorden i syd.

Bebyggelsen består av seks frittstående bygningskropper, organisert rundt en felles oppholdsplass. Fra oppholdsplassen leder smale passasjer med fine gløtt ut mot parken og fjorden i syd. Utearealene fremstår som frodige, og det er vektlagt å gi anlegget en klar egenidentitet. Dekket består av plasstøpt betong, med elvesingel inntil vegglivet. En «revne» i betongdekket fylt med frodig prydgress, et tuntre og en stor benk utgjør fokuspunktet. De private uteplassene som vender ut mot fellesarealene er skjermet ved bruk av formklipte hekker. Uteplassene som vender ut mot gaten i syd er skjermet ved hjelp av en betongskive tilplantet med klatrevegetasjon. Øvrig vegetasjon består av klatreplanter på wire og større felt med bunndekkeplanter.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Sandefjord

Oppdragsgiver: Hjertnespromenaden AS

Byggeår: 2009-2010

Prosjektperiode: 2008- 2010

Areal/størrelse: Tot. inkl. bebyggelse 6000 m2

Prosjektansvarlig: Gullik Gulliksen AS v/Heidi Borgersen MNLA

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kaja Bonnevie

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hillevi Høyer-Andreassen, Heidi Borgersen og Gullik Gulliksen, alle MNLA

Entreprenør: Buer Entreprenør

Anleggsgartner: Grøntanlegg AS

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS

  • 555_Hjertnespromenaden_5685_Small
  • 555_Hjertnespromenaden_5713_beskjært_Small
  • 555_Hjertnespromenaden_5724_Small
  • 555_Hjertnespromenaden_5743_Small
  • 555_Hjertnespromenaden_5780_Small

Liknende prosjekter