Utbyggingen av ny Holmestrand stasjon er en del av prosjekteringen av nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke. Tidligere gikk jernbanetraséen gjennom Holmestrand sentrum og beslagla sentrale arealer i byen. Frigjøring av disse arealene og bygging av heis i fjellet, kollektivterminal og togstasjon knytter sentrum sammen og åpner opp for ny byutvikling i Holmestrand. Således er ikke prosjektet kun et flott samferdselsprosjekt, men viser også i høyeste grad hvordan et infrastrukturprosjekt kan bli en generator for videre byutvikling.

Nye Holmestrand stasjon er et unikt og spektakulært prosjekt. Etter ferdigstillelsen av uteområdet i 2017 framstår prosjektet komplett. Stasjonshallen er forbundet med Holmestrand via to adkomsttunneler. Portalbyggene er utformet med en geometri som kan gi inntrykk av å vokse ut av fjellet. Inspirasjon fra berg- og fjellrom er gjennomgående i prosjektet. Materialbruk for Stasjonshallen og tunnelene er videreført til utendørsmiljøet. Bruk av betong og cortenstål og tilsvarende fargebruk er gjennomgående. Det har vært sentralt i konseptet å skape et trivelig, trygt og imøtekommende utemiljø.

Selve stasjonsområdet befinner seg inne i fjellhallen, og har to innganger; én i sør og én i nord. Ved nordre inngang er det anlagt kollektivknutepunkt, med pendlerparkering, taxiholdeplass, bussterminal, sykkelparkering og Kiss & ride (kort-tids-stopp). Søndre inngang knytter Holmestrand sentrum til den nye togstasjonen. Her er det en forplass med sykkelparkering og tilhørende parkanlegg. På det nedlagte jernbanesporet mellom nordre og søndre inngang er det anlagt ny gang- og sykkelvei. Det er tatt spesielt hensyn til universell utforming, med høy vekt på tilgjengelighet, lesbarhet og orienteringsmuligheter.

Rambøll har vært konsulent innen bl.a. landskapsarkitektur fra regulering til ferdig bygd anlegg. Det er utarbeidet illustrasjonsplaner, fagnotater, landskapsplaner, planteplaner og byggetekniske detaljtegninger. Det ble også levert stikningsriktig 3D-modell i forbindelse med byggeoppfølging.

 Utendørsarealet ved Holmestrand stasjon mottok hedrende omtale i Statens vegvesens Vakre vegers pris 2018 og er tildelt Norsk Lyspris for 2018.

English summary
New Holmestrand station is a unique and spectacular project. Through the completion of the outdoor area in 2017, the project is full-filled. The station hall is connected to Holmestrand city via two access tunnels. The portal buildings are designed with a geometry giving an impression of growing out of the mountain, and inspiration from mountain areas permeates the project.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Holmestrand, Vestfold

Oppdragsgiver: Bane NOR (tidligere Jernbaneverket infrastruktur)

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2010–2017 (fra regulering til ferdig bygd anlegg)

Kostnad inkl. MVA: Ca. 5 mrd. kr

Prosjektansvarlig: Sture Solum Andersen (tverrfaglig oppdragsleder)

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Drammen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anne Brinchmann Njarga MNLA, 2010-2015. Sylvia Piamonte Samuelsen MNLA, 2015-2017

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Lars-Erik Vedvik Hansen, Malin Hjerpaasen, Martha Andrea Lund, alle MNLA, Harald Røstum landskapsarkitekt

Entreprenør: Wike AS

Anleggsgartner: Bekkevold landskap AS

Underleverandører: iGuzzini (armaturer på master utendørs), Siemens/Fagerhult (pullerter), Bega (spotlights på master), Insta (lys i håndløper, buss/sykkelskur og under benk), Philips (LED-vaier foran stasjonsbygningen).

Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects

Samarbeidspartnere: Norges geotekniske institutt NGI

Priser i konkurranser: Norsk Lyspris 2018. Hedrende omtale i Vakre vegers pris 2018.

Annet: FOTO: Tomasz Majewski

Henning Larsen, Drammen

  • Holmestrand stasjon_2-kopi
  • Holmestrand stasjon_3
  • Holmestrand stasjon_4-kopi
  • Holmestrand Stasjon_5-kopi
  • Holmestrand stasjon_6-kopi
  • Holmestrand stasjon_7-kopi

Liknende prosjekter