Inntrøndelag helse- og beredskapshus er en storsatsing fra Steinkjer kommune og omfatter rehabiliteringstjenesten, DMS, Familiens hus, barnevern, Elvebredden legekontor, brannvesen, ambulanse og legevakt.

Bygget sto ferdig i 2019 og er omgitt av et stort offentlig uteanlegg. Ved prosjektering av uteområdene ble det stilt krav om bølgevern for å beskytte bygningen mot flom. Av beredskapshensyn måtte det settes av landingsplass for helikopter. Uteområdet ved helse- og beredskapshuset skal samtidig være til glede for byens befolkning og brukerne av helsehuset.

Tomta er på 14 daa og ligger vakkert til nede ved sjøen. I forkant av byggestart ble de oppfylte massene skiftet ut og forbelastet for å forbedre grunnen og unngå framtidige setninger. Dette ga muligheten til å gi sjøkanten en mer interessant utforming. Resultatet er at 70-tallets rasjonelle utfylling med rette linjer nå har fått en mykere utforming med en bølgende sjøfront. Området ble også hevet som et sikringstiltak mot flom og stormflo. Byggets funksjon og høye beredskapsnivå med beliggenhet ved sjøen ga en ekstra utfordring, da det ble stilt krav om bølgevern. Som vern mot bølger ble det valgt en løsning med ny plastring og stabbestein av naturstein langs turstien. I uteanlegget var det en viktig føring å videreutvikle en eksisterende tursti langs sjøkanten. Slake voller ble anlagt på innsiden av turstien som et ytterligere vern.

Uterommet ved helse- og beredskapshuset skal være turmål for hele Steinkjer, et møtested for alle, tilrettelegge for trim og rehabilitering, skape rolige rom for refleksjon og ettertanke, samt aktivitet og lek for både liten og stor. Dette til glede både for brukerne av det nye helsehuset og turgåere i området.

 

When designing the outdoor areas for the new Inntrøndelag Health- and Emergency Centre in Steinkjer, requirements were made to protect the building from flooding and waves. Space also needed to be reserved for a helicopter landing pad. The outdoor area by the new centre will benefit the city's population and the users of public outdoor areas. The outdoor space will become a hiking destination for the whole of Steinkjer, and be a meeting place for everyone, facilitate exercise and rehabilitation, create quiet rooms for reflection as well as activity and play.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Steinkjer, Trøndelag

Oppdragsgiver: Steinkjer bygg KF v/Olav Brauti

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2016–2020

Areal/størrelse: Parkareal ca. 14 daa

Kostnad inkl. MVA: Uteanlegg ca. 25 mill. kr

Prosjektansvarlig: Steinkjerbygg KF ved Olav Brauti

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Steinkjer

Ansvarlig landskapsarkitekt: Siri Alette Aurstad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marthe Veie MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS: LARK, IARK, RIB, RIV, RIE, RIBr, RIG, RIBFy, RIVa, RIVeg

Entreprenør: FuglesangDahl AS

Anleggsgartner: Odd Einar Kne AS

Arkitekt: Praksis arkitekter AS

Idé/initiativtaker: Steinkjerbygg KF

Norconsult Norge AS, Steinkjer

  • 2_Ithb
  • 3_Ithb
  • 4_Ithb
  • 5_Ithb
  • QR-kode Inntrøndelag helse- og beredskapshus

Liknende prosjekter