Dette var opprinnelig en av byens bratteste bakker, med stigningsforhold ca. 1:4. Vestre Torvgate, som gaten heter, er en sentral tverrakse i Bergen.

Gaten knytter Nygårdshøyden sammen med Fløifjellet på motsatt side av Bergensdalen. Øvre del besto av eksisterende trappeløp, som i det nye anlegget ble gitt bedre stigningsforhold; lengre inntrinn og lavere opptrinn. Eksisterende trinn ble gjenbrukt. Nedre del var tidligere benyttet som parkering. Denne delen ble ombygget til et variert trappeløp med tilkomst til eksisterende boliger på begge sider, og med et raust sitteområde i midten. Vannmotivet er sentralt. Kaskader, fontener og vannfall preger denne delen av området. Rosenbergsgaten krysser på tvers midt i området. Gateplanet ble forskjøvet ut i det nye trappeanlegget. Det oppnås slik en større flate for opphold, blant annet med plass til et stort vannfat med 29 vannstråler. Denne plassen, samt alle reposene er utført i en granittmosaikk.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Grønn etat

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2013-2014

Areal/størrelse: 1150 m2

Kostnad inkl. MVA: 15 mill. kr

Prosjektansvarlig: Mogens Lock Hansen MNLA

Landskapsarkitekt: landskap DESIGN AS

Ansvarlig landskapsarkitet(er): Arne Sælen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Arne Sælen, Ola Bettum, Peer Lehn-Pedersen, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Prosjekt Konsult Kvinnherad AS, Haugen VVA AS, Handegård og Pedersen AS

Entreprenør: Bydrift Bergen AS

Anleggsgartner: Bydrift Bergen AS

Samarbeidspartnere: IN´BY AS

Annet: Foto: Arne Sælen

landskap DESIGN AS

  • DSC_7080
  • DSC_7071
  • DSC_7072
  • DSC_7569

Liknende prosjekter