Kanalpiren er en videreføring av hovedadkomsten og det sentrale byrommet i Jåttåvågen, en akse på ca 600 meter. Aksen utgjør en viktig forbindelse mellom hav og land.

Prosjektet omfatter også byrom som grenser til den sentrale aksen. I 2005 ble første etappe, utearealer til nye Viking Stadion, ferdigstilt. Nå er neste etappe i forprosjektfasen. Kanalpiren omfatter utgraving av en 150 meter lang kanal, hvor sjøen trekkes inn i anlegget og går over i et 100 meter langt vannspeil som i vinterhalvåret vil fungere som kunstisbane. Bryggepromenader, torg og gårdsrom knyttes sammen av kanalen.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Jåttåvågen mellom Stavanger og Sandnes, Rogaland

Oppdragsgiver: Hinna Park AS

Byggeår: 2009

Areal/størrelse: ca 20.000 m²

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Sandefjord,Gullik Gulliksen AS, Oslo

Arkitekt: Lund Hagem arkitekter AS

Gullik Gulliksen AS, Sandefjord

  • kanalpirjaattaavg-2

Liknende prosjekter