Eksisterende barneskole er utvidet med nytt bygg i en etasje. Skolen ligger på en knaus i et skogholt.

Plassering av bygget, veier og utearealer er gjort med fokus på tilpasning til eksisterende terreng. Bevaring av skogsområder, utnyttelse av nivåforskjeller og tilgjengelighet for alle er vektlagt for å skape et enkelt skoleanlegg med gode lekearealer. Hovedelementer i skolegården er et amfi i granitt, basketballbane, fugleredehuske, utegrill, fotballløkke og uteklasserom i en lysning i skogen. Kraftige utemøbler som innbyr til lek, som «marshmallowsbenken», er skulpturelle virkemidler i skolegården.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Kirkebygden, Østfold

Oppdragsgiver: Våler kommune

Byggeår: 2007

Areal/størrelse: Ca. 13 daa

Prosjektansvarlig: Rune Skarstein MNLA

Landskapsarkitekt: COWI AS, Fredrikstad

Ansvarlig landskapsarkitekt: Liv Marie Bodal MNLA

Rådgivere/konsulenter: COWI - VVA

Entreprenør: Mikalsen og Sønner AS

Arkitekt: Moelven

COWI AS, Fredrikstad

  • 02 Bilde nr. 2 -Kirkebygden  skole -lite bilde

Liknende prosjekter